Dragi posetioci nas?e internet stranice,
Toplo vas pozdravljam na web stranici Werner-Heisenberg-s?kole!

Na nas?oj stranici moz?ete pronac?i mnogo informacija o z?ivotu u nas?oj s?koli, nas?im obrazovnim ponudama i dostupnim diplomama, i tako?e c?ete nac?i odgovarajuc?e kontakte za razlic?ite vrste s?kolovanja kod c?lanova rukovodstva s?kole i u tajnis?tvu.

Mi smo velika s?kola sa mnogo moguc?nosti i pruz?amo mnoge obrazovne s?anse za oko 2.800 nas?ih uc?enika. Rado bismo vam pruz?ili virtuelnu turu i prikaz nas?e s?kole. U videima, nas?i uc?enici c?e podeliti svoja iskustva iz WHS- a. Na nas?em YouTube kanalu, kao i na Instagramu i Facebooku, moz?ete pronac?i dodatne utiske o temama koje su nam vaz?ne, kao s?to su Erasmus+ i obnovljivi izvori energije, i tako?e saznati vis?e o takmic?enjima, nagradama i projektima koji c?ine nas?u svakodnevicu s?kolskim z?ivotom uzbudljivijom.

Nas? kolektiv ima ekspertizu u razlic?itim profesionalnim oblastima i veoma cenimo prijateljsku i otvorenu s?kolsku atmosferu koja se zasniva na dobrim me?uljudskim odnosima, uzajamnom pos?tovanju i ljubaznosti izme?u nas, nas?ih uc?enika, roditelja, nastavnika i svih ostalih uc?esnika.

Nas?e vrednosti zajednis?tvo, obrazovanje, buduc?nost i raznolikost su u sredis?tu svih nas?ih struc?nih i vanstruc?nih aktivnosti unutar s?kolske zajednice. Digitalizacija, Industrija 4.0 i kako sve to moz?e da se uklopi u s?kolu nisu samo teme kojima se bavimo od poc?etka pandemije.

Z?elimo dati svoj doprinos kako bi nas?i uc?enici uspes?no i sa zadovoljstvom oblikovali svoj buduc?i privatni, profesionalni i javni z?ivot i bili u moguc?nosti da uc?estvuju u naprednim procesima promena u drus?tvu i profesiji.

Postanite deo nas?e s?kolske zajednice i zajedno sa nama oblikujte buduc?nost.

Srdac?ni pozdravi, Vas?a Sonja S?mitals

Top